Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2018

yurtyue
4053 b920 420
Reposted fromdangerspouse dangerspouse viakurdebele kurdebele
yurtyue
8079 8bab 420
Reposted fromjustMeee justMeee viakurdebele kurdebele
yurtyue
Daj sobie czas. I jak to mówią: nie decyduj w złości i nie obiecuj w szczęściu. 
— Martyna Senator
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viakurdebele kurdebele

May 16 2015

yurtyue

May 13 2015

yurtyue

May 08 2015

yurtyue
0510 7a87 420
Reposted frompannakreatura pannakreatura viascorpix scorpix

April 26 2015

yurtyue
9211 4f6a 420
Reposted fromriseme riseme viascorpix scorpix
yurtyue
0556 6f73 420
Reposted fromscorpix scorpix
yurtyue
0951 a572 420
Reposted fromscorpix scorpix

April 16 2015

yurtyue
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
Reposted fromifyouleave ifyouleave viasfeter sfeter

April 15 2015

yurtyue
0508 47da 420
yurtyue
0455 cf44 420

April 09 2015

yurtyue
Miłośc jest jak morderca. Wcale nie jest ślepa. To kanibal o wyjątkowo ostrym wzroku. Przypomina wiecznie głodnego owada. A co je? (...) Pożera przyjaźń.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
yurtyue
9146 6a0a

March 31 2015

yurtyue
Mądra dziewczyna całuje, ale się nie zakochuje, słucha, ale nie wierzy, odchodzi zanim zostanie porzucona.
— Monroe.
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viamefir mefir
yurtyue
4127 25a1 420
Reposted fromxopolly xopolly viamefir mefir
yurtyue
2207 4558 420
Reposted fromporsche porsche viascorpix scorpix

March 29 2015

yurtyue
0298 1604 420
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viascorpix scorpix
yurtyue
2295 91da 420

March 24 2015

yurtyue
4385 dd39 420
i kropka.
Reposted fromMothPersonality MothPersonality viatulele tulele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl